Személyes adatok védelmének feltételei

Személyes adatok védelmének feltételei

 

I.

Alapvető rendelkezések

 1. A Tt. 18/2018 személyes adatok védelméről szóló törvény 5 § o) betűje értelmében (továbbiakban csak „Törvény“) a személyes adatok működtetője a Mirkos s.r.o, nyilvántartási szám: 50905007, székhelye….. (továbbiakban, mint: „működtető“).
 2. A működtető kapcsolattartó adatai

cím: Štúrová 102/6, Nováky 97271, Slovenská republika

email: info@lemes.hu

telefonszám: +3613237746

 

A személyes adatok alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személy minden információja értendő. Azonosítható természetes személy az, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, főleg bizonyos azonosítóra való utalással, pl. név, azonosítószám, lokalizációs adatok, hálózati azonosító vagy utalás a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitási elemére való tekintettel.

 1. A működtető nem nevezett ki felelős személyt a személyes adatok védelmére. 

II.

Feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. A működtető feldolgozza a megadott személyes adatokat vagy azokat, amelyeket a megrendelés teljesítése során szerzett meg.
 2. A működtető a szerződés teljesitéséhez szükséges azonosító és elérhetőségi adatait dolgozza fel a megrendelőnek.

 

III.

Személyes adatok feldolgozásának törvényes oka és célja

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka

 • Szerződés teljesítése a törvény 13§ 1. bek. b) betűje értelmében,
 • A működtető jogosult érdeklődése közvetlen marketing nyújtásához (főleg kereskedelmi értesítések és hír levelek küldése) a törvény 13§ 1. bek. f) betűje értelmében,
 • Feldolgozással történő beleegyezés közvetlen marketing céljából (főleg kereskedelmi értesítések és hír levelek küldése) a törvény 13§ 1. bek. a) betűje értelmében abban az esetben, ha nem következett be az áru vagy szolgáltatás megrendelése.
 1. Személyes adatok feldolgozásának célja
 • Megrendelés intézése, valamint a szerződésből adódó jogok és kötelezettségek teljesítése ön és a működtető között. A megrendeléshez személyes adatok szükségesek, amelyek a sikeres intézéshez (teljes név és cím, telefonszám), valamint a szerződés megkötéséhez és teljesitéséhez szükségesek. A hiányzó személyes adatok esetén a szerződés megkötése és teljesítése nem lehetséges.
 • Kereskedelmi értesítések küldése és egyéb marketing tevékenységek.
 1. A törvény 28§ értelmében a működtető részéről nem következik be egyéni döntés.

 

IV.

Személyes adatok tárolásának ideje

 1. A működtető a személyes adatokat
 • A szerződésből adódó jogok és kötelezettségek teljesitéséhez szükséges ideig, valamint ebből a szerződésből adódó igények érvényesítése idejéig tárolja (15 évig a szerződő viszony befejeztével).
 1. A tárolás idejének eltelte után a működtető törli a személyes adatokat.

 

V.

Személyes adatok címzettjei (működtető alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei
 • akik a szerződés szerint részt vesznek az áru/ szolgáltatás kézbesítésében / fizetés teljesítésében,
 • e-shop szolgáltatásainak (Shoptet) és egyéb szolgáltatások biztosítása az e-shop működtetéssel összefüggésben,
 • marketing szolgáltatások biztosítása.
 1. A működtetőnek a személyes adatokat nincs szándékában harmadik országnak (EU kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek átadni. A személyes adatok átvevői a harmadik országokban email/cloud/elemzői szolgáltatások nyújtói.
 2. Az oldalon skript van indítva a heureka.sk-tól.

          

Vásárlással kapcsolatos elégedettségét email általi nyomtatványok által állapítjuk meg a Vásárlók által bevált program keretén belül, amelybe e-shopunk is bekapcsolódott. Ezt minden vásárlás után közvetlen marketing céljából elektronikusan küldjük, ha a Tt. 351/2011 elektronikus kommunikációról szóló törvény 62§ értelmében nem utasítja el. A személyes adatok feldolgozása nyomtatvány a Vásárlók által bevált program keretén belüli, amely a nálunk való vásárlás elégedettségével kapcsolatos. A nyomtatványok küldése és a visszajelzés kiértékelésére és elemzésére közvetítőt használunk, melynek a Heureka.sk portál a működtetője. Ezekre a célokra a vásárolt áruval kapcsolatos információkat és az email címet adhatjuk át. Személyes adatai a nyomtatványok küldésekor nincsenek harmadik oldalnak átadva. Az email általi nyomtatványok küldése ellen a Vásárlók által bevált program keretén belül bármikor kifejezheti a további nyomtatványok küldése elleni ellenvetését. Kifogásolásakor a nyomtatványt nem fogjuk tovább küldeni.

 

VI.

Az ön jogai

 1. A törvényben meghatározott feltételek mellett
 • a törvény 21 § értelmében jogosult személyes adataihoz való hozzáféréshez,
 • a törvény 22§ értelmében jogosult a személyes adatok javítására vagy a 24§ értelmében azok korlátozására,
 • a törvény 23 § értelmében jogosult a személyes adatok törlésére,
 • a törvény 27§ értelmében jogosult kifogásolnia a feldolgozást,
 • a törvény 26 §értelmében jogosult az adatok átvihetőségére,
 • a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban jogosult visszavonni egyetértését írásban vagy elektronikusan a működtető III. cikkelyben feltüntetett email címére.
 1. Továbbá jogosult panaszt tenni a Személyes adatok védelmének szervénél abba az esetben, ha úgy érzi, hogy a személyes adatok védelmének jogát megsértették.

                                                             

VII.

Személyes adatok biztosításának feltételei  

 1. A működtető kijelenti, hogy minden technikai és szervezői intézkedést megtett a személyes adatok biztosításához.
 2. A működtető dokumentum formájában tett technikai intézkedéseket az adathordozók és személyes adatok biztosításához. Minden személyes adat a shoptet.sk szerverein van elmentve.
 3. A működtető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa meghatalmazottak juthatnak hozzá.

 

VIII.

Záró rendelkezések

 1. A megrendelés küldésével elismeri, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit és azokat teljes terjedelmükben elfogadja.
 2. A nyomtatványon feltüntetett beleegyezés bejelölésével egyetértését fejezi ki. Az egyetértés bejelölésével elismeri, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit és azokat teljes terjedelmükben elfogadja.
 3. A működtető jogosult ezeknek a feltételnek a módosítására. A személyes adatok védelmének új feltételeit honlapján tünteti fel és emailben is elküldi a megadott email címre.

 

Ezek a feltételek 2021.6.30-tól hatályosak.