ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános kereskedelmi feltételek

 

I.

Bevezető rendelkezések

 1. Az általános kereskedelmi feltételek (továbbiakban „kereskedelmi feltételek“) a köv. felek között érvényesek:

 

Mirkos s.r.o.

Nyilvántartási szám: 50905007

székhelye: Štúrová 102/6, Nováky 97271, Slovenská republika

bejegyezve Trenčín, szakasz: Sro, betétszém: 35090/R   1.8.2017

kapcsolattartó adatok:

info@lemes.hu

+421951252337

www.lemes.hu

(továbbiakban „eladó“)

 

 1. Ezek a kereskedelmi feltételek az eladó és természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák, akik vállalkozói tevékenységükön kívül, mint fogyasztó vagy vállalkozói tevékenységükön belül (továbbiakban: „vevő“) között ez az adásvételi szerződés az internet felületen létrejött, és ami a lemes.sk honlapon elérhető (továbbiakban „internetes üzlet“).
 2. A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződésben levő eltérő megállapodások előnyt élveznek a kereskedelmi feltételek rendelkezései előtt.
 3. Ezek a kereskedelmi feltételek és az adásvételi szerződés szlovák nyelven köttetik.

 

 

 

II.

Információk az áruról és annak áráról  

 1. Az áruval kapcsolatos információk, az egyes árakat és fő tulajdonságokat beleértve az internetes üzlet katalógusában vannak feltüntetve. Az árak tartalmazzák az ÁFA-t, az  áru visszaküldésével kapcsolatosan összes összefüggő illetéket és kiadást, ha az áru jellegéből adódóan azt nem lehet a megszokott postai úton visszaküldeni. Az ár a honlapon feltüntetett ideig érvényes. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés utólagos, egyéni feltételek mellett kötött megállapodását.
 2. A honlapon a katalógusban feltüntetett áru prezentációja tájékoztató jellegű és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni rá.
 3. A honlapon a csomagolással és az áru kézbesítésével kapcsolatos kiadások is fel vannak tüntetve. A csomagolással és kézbesítéssel kapcsolatos költségek információi csak abban az esetben érvényesek, ha az áru Szlovákia területén belül van kiszállítva.
 4. A vételárból való esetleges kedvezmény kölcsönösen nem kombinálható, hacsak a vevő és az eladó nem állapodik meg másképp.

 

III.

Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 1. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésekor a kommunikációs eszközök használatakor (internet kapcsolat, telefonszámla) keletkezett költségeket saját maga fizeti. Ezek a költségek nem különböznek az alap díjszabástól.
 2. A vevő a megrendelést a köv. módokon intézheti:
 • Ügyfélfiókja által, ha előtte regisztrált az internetes üzletben,
 • Regisztrációt nem igénylő megrendelői nyomtatvány kitöltésével.
 1. A megrendelés megadáskor a vevő kiválasztja az árut, darabot, fizetés és kézbesítés módját.
 2. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatait. A vevő a megrendelést az eladónak a „megrendel“ gombra való kattintással küldi el. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek értelmezi. A megrendelés érvényességének feltétele a nyomtatványban levő összes kötelező adat kitöltése és a vevő megerősítése, hogy megismerte ezeket a kereskedelmi feltételeket.
 3. A megrendelés kézbesítése után az eladó a megadott email címre késedelem nélkül igazolást küld a vevőnek. Ez az igazolás automatikus és nem vélhető a szerződés megkötésének. Az igazolás mellékletét az eladó aktuális kereskedelmi feltételei alkotják. A megrendelés kézbesítéséről való értesítés a vevő email címére van küldve. Az adásvételi szerződés a megrendelés eladó általi kézhezvétele után jön létre.
 4. Ha a megrendelésben megadott bármelyik követelményt az eladó nem tudja teljesíteni, a vevő email címére módosított kínálatot küld. A módosított kínálat az adásvételi szerződés új javaslatának tekinthető és ilyen esetben az adásvételi szerződés a vevő által új kínálat jóváhagyásával jön létre, amit emailben küld az eladó címére.
 5. Az eladó által elfogadott megrendelés kötelező. A vevő amig az eladótól nem kap visszaigazolást, stornózhatja azt. A vevő a megrendelést telefonon vagy emailben is stornózhatja. A szükséges kapcsolattartó adatokat ezek a kereskedelmi feltételek tartalmazzák.
 6. Ha az eladó részéről nyilvánvaló műszaki probléma merült fel az internetes honlapon levő árak vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles a vevőnek leszállítani az árut ezen a nyilvánvalóan hibás áron. Az eladó erről a hibáról késedelem nélkül értesíti a vevőt és email címére módosított kínálatot küld. A módosított kínálat az adásvételi szerződés új javaslata és ilyen esetben megkötöttnek tekintendő, ha a vevő megerősítést küld az eladó email címére.

 

IV.

Ügyfélfiók

 1. Az internetes üzletben való regisztráció által a vevő hozzáférhet a fiókjához, ahonnét megrendelheti az árut. A vevő az árut regisztráció nélkül is megrendelheti.
 2. Regisztrációkor és az áru megrendelésekor a vevő köteles helyes és igaz adatokat megadni. A felhasználói fiókban megadott adatokat a vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni. Megrendeléskor a vevő által megadott adatokat az eladó helyesnek értelmezi.
 3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval védett. A vevő köteles titokban tartani a felhasználói fiókjához szükséges információkat. Az eladó nem felel a felhasználói fiók esetleges harmadik személyek általi visszaélésért.
 4. A vevő nem teheti lehetővé felhasználói fiókjának harmadik személyek általi használatát.
 5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot abban az esetben, ha a vevő fiókját hosszabb ideig nem használja vagy megszegi az adásvételi szerződésből és kereskedelmi feltételekből adódó kötelezettségeit.
 6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fióknak nem kell folyamatosan elérhetőnek lennie, tekintettel az eladó szükséges hardver és szoftver vagy harmadik felek szükséges hardver és szoftver felszerelésének karbantartására.

 

V.

Fizetési feltételek és az áru kézbesítése

 1. Az áru árával és kézbesítéssel kapcsolatos költségeket a  vevő a köv. módokon fizetheti meg :
 • Banki átutalással az eladó számlájára SK6302000000003851928759 vezetve a  Všeobecná úverová bank által
 • Utalással az eladó számlájára a GoPAY fizetési kapun keresztül
 • Készpénzes utánvétel az áru átvételekor
 1. A vevő a vételárral együtt köteles az eladónak a csomagolással és kézbesítéssel kapcsolatos költségeket is megfizetni. Ha nincs kifejezetten másképp megadva, a vételár alatt a kézbesítési költség is értendő.
 2. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Utalás esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napig esedékes.
 3. Fizetési kapu általi fizetéskor a vevő az elektronikus fizetés szolgáltatójának az utasításai szerint jár el.
 4. Utalás esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége az eladó számlájára történő ráíráskor teljesítettnek tekinthető.
 5. Az eladó a vevőtől előre nem kérhet semmilyen előleget vagy hasonló fizetést. A vételár megfizetése az áru küldése előtt nem előleg.
 6. A bevételi nyilvántartásról szóló törvény értelmében az eladó köteles a vevőnek nyugtát kiállítani. Egyúttal köteles a beérkezett bevételt az adóhatóságnál online bejegyzeni. Műszaki  probléma esetén pedig legkésőbb 48 órán belül.
 7. Az árut a vevő:
 • A megrendelésben megadott címre kapja
 1. A kézbesítés módjának kiválasztása a megrendelés során történik.
 2. A kézbesítési költségek a kézbesítés és átvétel módjától függően a vevő általi megrendelésben és az eladó általi jóváhagyásban vannak megadva. Ha a kézbesítés módja a vevő különleges igénye szerinti, a vevő viseli az esetleges többlet költségeket és esetleges kockázatot.
 3. Az eladó az az adásvételi szerződés szerint köteles a vevő által meghatározott helyre kézbesíteni, a vevő köteles ezt az árut átvenni. Ha az eladó részéről az árut ismételten vagy más módon kell kézbesíteni, mint az a megrendelésben fel volt tüntetve, a vevő köteles megfizetni az ismételt kézbesítési költségeket.
 4. Az áru szállítótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni a csomag sértetlenségét és bármilyen hiba esetén ezt azonnal tudatni a szállítóval. Ha jogtalan behatolás jelei vannak a csomagon, a vevő a csomagot nem köteles a futártól átvenni.
 5. Az eladó a vevőnek adóbizonylatot- számlát  állít ki. Az adóbizonylat a vevő email címére van küldve.
 6. A vevő tulajdonjoga a teljes vételár, és a kézbesítési költségek megfizetéskor, legkésőbb azonban az áru átvételekor jön létre. A vevőre az esetleges elvesztés, kár vagy áru megsemmisülés iránti felelősség az áru átvételekor vagy abban a pillanatban hárul, amikor az árut köteles volt átvenni, de az adásvételi szerződésben levő ellentmondás miatt nem tett igy.

 

VI.

Szerződéstől való elállás

 1. A vevő, aki vállalkozói tevékenységén kívüli fogyasztóként köt adásvételi szerződést, a szerződéstől ok megadása nélkül is jogosult elállni.
 2. A szerződéstől való elállás ideje 14 nap.
 • Az áru átvételének napjától,
 • Az utolsó áru átvételének napjától, ha a szerződés tárgya néhány fajta áru vagy annak több rész
 • Az első kézbesítés napjától, ha a szerződés tárgya ismételt kézbesítés.
 1. A vevő az adásvételi szerződéstől nem állhat el:
 • Szolgáltatás nyújtása, ha a szerződéstől való elállás időszakának letelte előtt előzetes beleegyezéssel volt teljesítve és az eladó a szerződés megkötése előtt értesítette a vevőt, hogy ilyen esetben nincs joga a szerződéstől elállni ha a teljes szolgáltatás kivitelezve volt,
 • Áru vagy szolgáltatás nyújtása, melynek ára függ a pénzügyi piac kilengéseitől  függetlenül az eladótól és ami az elállástól való időszakon belül létrejöhet,
 • Alkohol szállítása, melynek árában a szerződés létrejöttekor állapodtak meg és csak 30 nap elteltével lehet kézbesíteni és melynek ára függetlenül az eladótól függ  a pénzügyi piac kilengéseitől,
 • Vevő igényei szerinti áru, méretre készült vagy egy vevő részére készült áru kézbesítése,
 • Gyorsan romlandó és olyan áru  kézbesítése, amely jellegére való tekintettel nem keverhető mással,
 • Zárt csomagolású áru, amely az egészség védelem vagy higiénia szempontjából nem lehet visszaküldeni és melynek védőcsomagolása a kézbesítés után megsérült,
 • Hangfelvétel, videó, könyvek vagy számitógépes szoftver, ha azok védőcsomagolásban vannak és a vevő ezt a csomagolást szétszedte,
 • Újságok, magazinok kézbesítése előfizetéses megállapodáson kívül és nem védőcsomagolt könyvek árusítása,
 • Nem adathordozón levő elektronikus kézbesitmény, ha annak nyújtása a vevő kifejezett beleegyezésével történt és a beleegyezéssel elveszti a szerződéstől való elállási jogát,
 • Egyéb esetekben a Tt. 102/2014 sz. fogyasztóvédelmi törvény 7§ 6.bek. értelmében a szerződés szerinti áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása az eladó működtetési egységein kívül.
 1. A szerződéstől való elállási időszak betartásához a vevőnek a megadott időszakon belül kell elküldenie az  elállásról szóló értesítést.
 2. A szerződéstől való elálláskor a vevő használhatja az eladó szerződéstől való elállás nyomtatványát. Ezt a nyomtatványt a vevő az eladó email vagy postacímére küldheti el. Az eladó késedelem nélkül visszaigazolja a vevőnek a nyomtatvány kézbesítését.
 3. A szerződéstől elálló vevő az árut köteles 14 napon belül visszaadni az eladónak. A vevőt terheli az összes visszaküldéssel kapcsolatos kiadás abban az esetben is, ha az árut jellege miatt nem lehet a szokványos postai úton visszaküldeni.
 4. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó késedelem nélkül, legkésőbb azonban 14 napon belül visszaad minden tőle kapott pénzösszeget azonos módon, mint azt a vevőtől kapott. Az eladó a vevőnek csak akkor adja vissza más módon a pénzt, ha ezzel a vevő egyetért és nem keletkezik vele további költsége.
 5. Ha a vevő az eladó általi legolcsóbb kézbesítési módtól eltérőt választott, az eladó a legolcsóbb kézbesítési módnak megfelelő költségeket fogja visszaadni a vevőnek.
 6. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó a pénzt köteles hamarabb visszaadni a vevőnek, mint a vevő átadná vagy bizonyítaná az áru elküldését.
 7. A vevőnek az árut sértetlenül, használatlanul és tisztán kell visszaadni az eladónak és ha lehet, akkor az eredeti csomagolásban. Az árun keletkező kárigényt az eladó jogosult  egyoldalúan beszámítani a vevő vételár visszaigénylési összegébe.
 8. Az eladó jogosult a szerződéstől elállni az áru kiárusításakor, hiányakor vagy ha a gyártó, beszállító és importőr leállította a gyártást vagy behozatalt. Az eladó azonnal értesíti a vevőt a megrendelésben megadott email címen és a szerződéstől való  elállás bejelentése utáni 14 napon belül azonos vagy a vevő által meghatározott módon visszaadja a pénzt.

 

VII.

Hibás teljesitésből adódó jogok

 1. Az eladó felel azért, hogy az áru vevő általi átvételkor hibátlan legyen. Az eladó főleg azért felel, hogy az áru vevő általi átvételkor:
 • Az áru a megállapodott tulajdonságokkal rendelkezik és ha ilyen megállapodás hiányzik, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyet az eladó vagy gyártó leírt, reklámja szerinti és amit a vevő az áru jellegére való tekintettel elvárt,
 • Az áru az eladó által feltüntetett alkalmas vagy ilyen fajtájú áru céljára használatos,
 • Az áru megfelel a bemutatott minta minőségének, ha a minőség vagy bemutatás a megállapodott minta szerint történt,
 • Az áru a megfelelő mennyiségű vagy súlyú
 • Az áru megfelel a jogi előírások követelményeinek.
 1. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az áru már az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult hibából eredő jogait érvényesíteni, ami a fogyasztási cikknél az átvételtől számított 24 hónapon belül jelenik meg. Ez a rendelkezés nem érvényes alacsonyabb áron árult hibás áru, mindennapi használat általi elhasználódás esetében, amellyel az áru vevő általi átvételkor rendelkezett vagy ha az annak jellegéből adódik.
 2. Hiba észlelésekor a vevő az eladónak reklamációt nyújthat be és igényelheti:

Ha eltávolítható hibáról van szó:

 • hiba díjmentes eltávolítása,
 • áru cseréje újra,
 • ha eltávolíthatatlan hibáról van szó,
 • arányos kedvezmény a vételárból,
 • szerződéstől való elállás.
 1. A vevő jogosult a szerződéstől elállni,
 • ha az áru olyan hibával rendelkezik, amelyet nem lehet eltávolítani és ami akadályozza annak rendeltetésszerű használatát,
 • ha az árut az ismétlődő hiba vagy javított hiba miatt nem lehet használni,
 • az árut több hiba miatt nem lehet használni.
 1. Az eladó köteles a reklamációt bármelyik kirendeltségen, ahol az elfogadás lehetséges vagy a vállalkozás székhelyén is elfogadni. A fogyasztó a reklamációt az eladó által meghatározott személynél is érvényesítheti. Ha a reklamációt az eladó által meghatározott személy intézi, ezt a reklamációt csakis a javított áru átadásával intézheti, egyébként a reklamációt az eladónak adja át. Az eladó köteles a vevőnek írásos igazolást adni arról, hogy a vevő mikor érvényesítetté jogát, a reklamáció tartalmáról és milyen rendezési módot igényel a vevő, valamint a reklamáció idejének és intézésnek módjáról, a javítás elvégzését és időtartamának igazolását vagy írásos indoklását a reklamáció elutasításának.
 2. Ha a fogyasztó reklamációt érvényesít, az eladó, annak alkalmazottja vagy általa meghatározott személy köteles a fogyasztót felvilágosítani a hibás teljesítésből eredő jogairól. A fogyasztó döntése alapján az eladó vagy általa meghatalmazott alkalmazott vagy személy köteles azonnal meghatározni a reklamáció intézésének módját. Összetett esetben a reklamáció érvényesítésétől számított 3 munkanapon belül. Indokolt esetben, főleg ha az áru állapotának összetett értékelése igényli a reklamációtól számított 30 napon belül. A reklamáció intézési módjának meghatározása után a reklamációt a hiba eltávolítását beleértve azonnal intézni kell, amit indokolt esetben később is lehet intézni. A reklamáció intézése a hiba eltávolítását beleértve 30 napnál hosszabb ideig nem tarthat.  Ennek az időnek a hiábavaló eltelte után ez a szerződés jelentős megszegése és a vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy új árut kapni. A reklamáció érvényesítésének pillanata, amikor a vevő kinyilvánítja akaratát (hibás teljesítésből adódó jog érvényesítése) az eladónak.
 3. Az eladó a vevőt a reklamáció eredményéről legkésőbb 30 napon belül írásban értesíti.
 4. A hibás teljesítés joga nem illeti meg a vevőt, ha az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás vagy a hibát saját maga okozta.
 5. Jogos reklamáció esetén a vevő jogosult a reklamációval összefüggő célszerűen ráfordított költségek kárpótlására. A vevő ezt a jogot az eladónál érvényesítheti a jótállási idő eltelte utáni egy hónapon belül.
 6. A reklamáció módjának kiválasztása és annak intézése a vevő lehetősége szerinti.
 7. A szerződő felek jogai és kötelezettségei a hibás teljesités jogait tekintve a Polgári törvénykönyv 40/1964 sz. törvény 499-510§, valamint az 596-600§ és a 619-627§, továbbá a Tt. 250/2007 fogyasztóvédelmi törvény rendeletei az irányadóak.

 

VIII.

Kézbesítés

 1. A szerződő felek minden levelezést elektronikus úton keresztül küldhetnek el egymásnak.
 2. A vevő az eladónak címzett leveleit a kereskedelmi feltételekben megadott email címre küldheti. Az eladó a vevőnek címzett leveleit a felhasználói fiókban vagy megrendelésben megadott email címre küldheti.

 

 

 

 

 

IX.

Viták bíróságon kívüli rendezése

 1. A fogyasztónak jogában áll orvoslási kérelemmel az eladóhoz fordulni, ha elégedetlen a reklamáció intézésnek módjával vagy ha úgy érzi, hogy megsértették jogait. A fogyasztó a viták alternatív rendezése (bíróságon kívüli) érdekében jogosult javaslatot benyújtani az alternatív rendezés szervénél, ha az eladó az előző mondat értelmében nemleges választ adott vagy a küldéstől számított 30 napon belül nem válaszolt. Ezzel nincs érintve a fogyasztó bírósághoz való fordulás lehetősége.
 2. A fogyasztói viták bíróságon kívüli rendezésekor a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség az illetékes, melynek székhelye: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, nyilvántartási szám: 17 331 927, és amit a megadott célból lehet felkeresni a köv. címen: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27,vagy elektronikusan az ars@soi.sk vagy @soi.sk. Honlap címe: https://www.soi.sk/. Online platform a vevő és eladó közötti viták rendezésére: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, székhelye  Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, honlap címe: http://esc-sr.sk/ kapcsolattartó hely a Európai Parlament és Tanács 524/2013/EE rendelete (2013. május 21) a fogyasztói jogviták online rendezéséről és a 2006/2004/EK és 2009/22/EK (rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről).
 4. Az eladó vállalkozói tevékenysége alapján jogosult az áru értékesítéséhez. A vállalkozás ellenőrzését a Járási hivatal Iparszerű vállalkozás osztálya végzi. A Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség meghatározott terjedelemben felügyeli a Tt. 250/2007 fogyasztóvédelmi törvény betartását is.

 

X.

Záró rendelkezések

 1. Az eladó és vevő közötti minden megállapodást a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályoz. Ha az adásvételi szerződésen alapuló viszony nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak, hogy ez a viszony a Szlovák Köztársaság jogszabályaihoz igazodik. Ezzel nincsenek érintve a fogyasztó általános kötelező jogi előírásokból adódó jogai.
 2. A Tt. 250/2007 fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései értelemben az eladó a vevőhöz való viszonya során nincs kötve semmilyen viselkedési kódexel.
 3. Az eladó honlapjához tartozó összes jog, főleg a szerzői jog a tartalom, oldal, fényképek, filmek, grafika, védőmárka, márkajelzés és egyéb elemeket illetően az eladót illetik.  A honlapot, vagy annak részét az eladó beleegyezése nélkül tilos másolni, módosítani vagy másképpen használni.
 4. Az eladó nem vállal felelősséget harmadik személyek internetes üzletébe való beavatkozásáért. A vevő az internetes üzlet használatakor nem használhat olyan eljárásokat, amelyek negatív hatással lehetnek annak működésére és nem végezhet semmilyen tevékenységet, ami neki vagy harmadik személyeknek jogtalan beavatkozást tenne lehetővé  és ellentétben állna annak céljával vagy rendeltetésével.
 5. Az adásvételi szerződést a kereskedelmi feltételekkel együtt elektronikus formában az eladó tárolja és nyilvánosan nem elérhető.
 6. A kereskedelmi feltételeket az eladó módosíthatja vagy egészítheti ki. Ezzel a rendelkezéssel nincsenek érintve az előző kereskedelmi feltételek hatályáig létrejött jogok és kötelezettségek.
 7. A kereskedelmi feltételek melléklete a szerződéstől való elállás mintanyomtatványa.

 

 

 

Reklamációs rendszabályzat  

 1. Általános rendelkezések
 1. Az eladó a vevőnek köteles leszállítani az árut és átadni az árura vonatkozó dokumentumokat, valamint lehetővé tenni a vevőnek az áru tulajdonjogának megszerzését.
 2. Az eladó köteles az árut a szerződés szerinti minőségben, mennyiségben és kiszerelésben biztosítani és a szállításhoz alkalmas módon becsomagolni, valamint az átvételhez szükséges dokumentumokat a vevőnek átadni.
 3. A vevő tulajdonjoga az áru megfizetéskor jön létre.
 4. Az eladó részéről a szerződés jelentős megszegése feltételezi, hogy az eladó a szerződés megkötésekor tudott arról, hogy a másik fél ilyen megszegés esetén nem lesz érdekelt. Ha ezek a kritériumok nem jelentős megszegése a szerződésnek, jelentéktelen megszegésről van szó.
 5. Tárgyi kár alatt elvesztés, megsemmisülés, sérülés vagy a tárgy elértéktelenülése értendő, tekintet nélkül arra, hogy az milyen okból következett be.

 

 

 1. Áru kárveszélye
 1. Az áru kárveszélye a vevőre annak eladótól való átvételekor megy át, vagy ha nem tesz úgy akkor, amikor az eladó lehetővé teszi az áruval való manipulációt és a vevő szerződést szeg azzal, hogy az árut nem veszi át.
 2. Az eladó a szerződés értelmében a meghatározott helyen köteles az árut átadni a szállítónak, az áru kárveszélye a vevőre a szállítónak való átadáskor megy át.
 3. Ha a szerződés az áru küldésének kötelezettségét foglalja magába, de az eladó nem köteles az árut a szállítónak átadja egy bizonyos helyen, az áru kárveszélye a vevőre hárul, ha az áru az első szállítmányozónak adja át a megadott kézbesítés helyére.
 4. A vevőre való átruházáskor keletkezett kár nincs hatással a vételár megfizetésének kötelezettségére, hacsak a kár az eladó jogainak megsértésekor jött létre. Ez nem következik be, ha a vevő élt a pótáru kézbesítési vagy a szerződéstől való elállás jogával.

III. Áru hibái

 1. Ha az eladó megszegi kötelezettségét a reklamációs rendszabályzat I. cikkelyének 2. bek. értelmében az áru hibás. Hibás árunak értelmezhető a szerződéstől eltérő áru kézbesítése és a dokumentumokban levő hibák.
 2. Ha a szállítólevélből vagy az eladó nyilatkozatából adódik, hogy az árut kisebb mennyiségben vagy csak annak egy részét szállítja le, a hibás áru rendelkezései nem vonatkoznak a kisebb mennyiségben vagy részlegesen kézbesített árura.
 3. Az eladó nem felel az áru hibájáért, amelyekről a vevő a szerződés megkötésekor tudott vagy tekintettel a körülményekre tudnia kellett, hacsak a hibák az áru tulajdonságait érintik, amelyekkel a szerződés szerint rendelkezett.
 4. Az eladó felel azért a hibáért, amellyel az áru vevőre való kárveszély átruházásakor rendelkezett, akkor is ha a hiba csak ennek az időszaknak az eltelte után nyilvánult meg. Az eladó teljesítési garanciából eredő kötelezettsége ezzel nincs érintve.
 5. Az eladó felel bármilyen hibáért, amely a kötelezettségek megszegése miatt keletkezett.
 1. Jótállás
 1. Az eladó a teljesítési garanciával írásos kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított áru egy bizonyos ideig alkalmas lesz a meghatározott célra vagy megtartja megállapodott, egyébként megszokott tulajdonságait.
 2. A teljesítési garancia kötelezettségének átvétele a szerződésből vagy garancialevélből adódik. A garancia vagy tartósság annak csomagolásán van feltüntetve. Ha a szerződésben vagy garancialevélben eltérő jótállási idő van feltüntetve, ez az időtartam érvényes.
 3. A garancia ideje az áru leszállításának napjától számítódik, ha a garancialevélből vagy a szerződésből nem következik más. Az eladó köteles elküldeni az árut, a garancia ideje az áru meghatározott helyre való megérkezés napjától számítódik.
 4. A jótállás ideje nem múlik addig, amig a vevő nem használhatja az árut annak hibái miatt, amelyekért az eladó felel
 5. Az eladó teljesítési garanciára vonatkozó hibafelelőssége nem jön létre, ha ezek a hibák az árun külső behatások által a kárveszély átruházása után jöttek létre és nem az eladó okozta őket, amikor kötelezettségét teljesítette.
 1. Vevő kötelezettségei
 1. A vevő a kárveszély átruházása után az áru jellegére való tekintettel köteles az árut a lehető leghamarabb átnézni.
 2. Az áru vevőnek való küldésekor az ellenőrzés addig halaszható, amíg az áru a kézbesítés helyére meg nem érkezik.
 3. Ha a vevő nem nézi át az árut vagy nem szervezte meg, hogy a kárveszély átruházásakor legyen átvéve, kárigényt csak az ellenőrzéskor megállapítható hibákért érvényesíthet, akkor, ha az áru ezekkel a hibákkal a kárveszély átruházásakor már rendelkezett.
 1. Hibák reklamációja
 1. A vevő köteles a hibákról azonnal értesíteni az eladót, miután:
  1. hibát észlelt
  2. a vevőnek a kötelező szakmai ellenőrzés során kellett felfedeznie a hibákat
 2. Ha a vevő a megadott időben nem teljesíti ezt a kötelezettségét, az áru hibájából adódó jogát bírósági eljáráskor nem lehet elfogadni.

VII. Áru hibájából adódó igények a szerződés jelentős megszegésekor.

 1. Ha az áru kézbesítésével a szerződés jelentős módon sérül, a vevő:
  1. a hiba eltávolítását pótáru helyettesítésével vagy a hiányzó áru leszállításával igényelheti,
  2. ha javítható hibáról van szó, igényelheti az áru javítását,
  3. arányos kedvezményt kérhet a vételárból vagy
  4. elállhat a szerződéstől.
 2. Az áru hibájának követelményei közüli választás a vevőnek csak akkor jár, ha ezt az eladónak időben vagy felesleges késlekedés nélkül jelenti. Ellenkező esetben az érvényesített igényt a vevő az eladó beleegyezése nélkül nem módosíthatja. Ellenkező esetben áru hibájakor igénye a jelentétlene megszegés szerinti.
 3. Ha kiderül, hogy az áru javíthatatlan vagy javításával aránytalan költségek keletkeznének, a vevő pótáru kézbesítését igényelheti, ha az eladót rögtön azután megkéri, hogy az értesítette erről a tényről.
 4. Ha az eladó nem távolítja el arányos idő alatt az áru hibáját vagy bejelenti hogy a hibát nem távolította el, a vevő elállhat a szerződéstől vagy a vételárból arányos kedvezményt igényelhet.

VIII. Áru hibájából adódó igények a szerződés jelentéktelen megszegésekor

 1. Ha a hibás áru kézbesítésekor jelentéktelen módon van megsértve a szerződés, a vevő igényelheti.
  1. hiányzó áru leszállítását és a többi hiba eltávolítását
  2. vételárból való kedvezményt
 2. Ha a vevő igényli a hiba eltávolítását, a kiegészítő arányos időszak eltelte előtt a kárpótláson kívül az áru hibájából kifolyólag nem érvényesíthet más igényt.
 3. Ha az eladó nem távolítja el ezalatt az időszak alatt a hibát, a vevő kedvezmény igényelhet a vételárból vagy elállhat a szerződéstől, amire azonban figyelmeztetnie kell az eladót.
 4. Ha a vevő nem érvényesít a vételárból való kedvezményt vagy az előző bekezdés értelmében nem áll el a szerződéstől, az eladó köteles leszállítani a hiányzó árut. A többi hibát köteles eltávolítani javítással vagy a hiányzó árut pótolni. A kiválasztott javítás a vevőnek nem okozhat aránytalan költségeket.
 5. Pótáru igényekor az eladó jogosult arra, hogy a vevő a reklamált árut a leszállított minőségben küldje vissza.
 6. A vételárból való kedvezmény igénye a hibátlan értékű áru és a kézbesített hibás áru értékének különbsége, miközben az érték meghatározásánál az idő a döntő, amikor a helyes teljesítésnek létre kellett volna jönni.
 1. Szerződéstől való elállás egyedi rendelkezései

A vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a hibákat az eladónak időben nem jelentette.

 1. A szerződéstől való elállás hatásai nem jönnek létre vagy szűnnek meg, ha a vevő az árut nem adhatja vissza olyan állapotban, mint azt kapta. Ez nem érvényes, ha:
  1. Az árut nem lehet az eredeti állapotban visszaküldeni, de ezt az állapotot nem a vevő idézte elő vagy
  2. Az áru állapotának megváltozása megfelelő hiba ellenőrzés következtében kjött létre.
  3. A hiba felfedezése előtt a vevő az árut vagy annak részét eladta vagy részben, esetleg teljesen elhasználta vagy annak szokványos használatakor azt megváltoztatta.
 2. A 2. bek. c) pont esetében  a vevő köteles visszaadni a nem eladott vagy elhasznált vagy nem módosított árut és az eladónak a költségeket olyan összegben kell megtérítenie, amiből a megadott használatkor nyereséges volt.

 

 

Ezek a kereskedelmi feltételek 2019.6.30-tól hatályosak.